1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Astmatest

PDFTisk

Test kontroly astmatu Při příležitosti Světového dne astmatu 2005 byla představena užitečná pomůcka, která dovolí lépe objektivně sledovat kontrolu nemoci.
Test kontroly astmatu je mezinárodní standardizovaný písemný test, na jehož přípravě se podílela řada nezávislých odborníků. Test umožní lékařům i pacientům rychlé zhodnocení úrovně kontroly astmatu. Snahou lékaře i pacienta by mělo být úpravou léčebného režimu dosáhnout co nejvyššího bodového skóre v testu, a tím zvýšit úroveň kontroly pacientova onemocnění.
Moderní farmakoterapie dnes umožňuje udržet astma pod úplnou kontrolou. Astmatem trpí každý dvanáctý Čech a zdaleka ne každý nemocný dosahuje jeho úplné kontroly.

Test kontroly astmatu zjišťuje, jak se astma projevilo u pacientů během posledních čtyř týdnů, jak dlouhou dobu nemoc pacientovi bránila v běžné denní činnosti, jak často měl pacient pocit ztíženého dýchání, příznaky v noci, jak byl pacient nucen použít úlevový inhalační lék, a celkové subjektivní hodnocení astmatu. Podle celkově dosaženého skóre si může pacient okamžitě ověřit úroveň kontroly svého astmatu. Dosažení výsledku 25 bodů znamená úplnou kontrolu onemocnění.

Test hodnotí především příznaky nemoci a k úplnému a přesnému hodnocení je vždy třeba vyhodnotit i objektivní parametry, především hodnoty spirometrického vyšetření. Test kontroly astmatu nicméně velmi užitečně vyplňuje určitou mezeru v hodnocení kontroly astmatu tím, že pomáhá standardně objektivizovat pocity a vnímání nemoci samotným nemocným. Průběžné a pravidelné hodnocení testem pak umožní sledování vývoje kontroly nemoci v čase a zjistit i odpověď na léčbu.

Test pacienti získají v čekárnách odborných lékařských ordinací, najdou jej také v odborných i laických mediích. Úroveň kontroly svého astmatu si pacienti mohou změřit také na internetu na stránkách www.astmatest.cz.

Zdravotní komplikace

Momentálně je online

Právě připojeni - hostů: 17